Корзина
0
Корзина
0
Добавьте в корзину товаров ещё на 900 гривен, чтобы БЕСПЛАТНО получить товар по Украине до отделения Новой почты.

Ваша корзина пустая

Меню
Главная>Каталог книг>Учебная литература>Гуманитарные науки для ВУЗов>Загальне мовознавство: Навч. посіб. для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викла
Гуманитарные науки для ВУЗов
Купить Загальне мовознавство: Навч. посіб. для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викла

Загальне мовознавство: Навч. посіб. для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викла

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мово­знавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Загальне мовознавство”.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. З ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕНЬ
1.1. Історія мовознавства — це історія лінгвістичних парадигм
1.2. Мовознавство Давнього Сходу
1.3. Мовознавча проблематика в біблії
1.4. Китайське мовознавство
1.5. Індуське мовознавство
1.6. Мовознавство у Стародавній Греції
1.7. Мовознавство Стародавнього Риму
1.8. Арабське мовознавство VІІ—ХІ ст
1.9. Мовознавство епохи середньовіччя і Відродження

Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ
2.1. Становлення індоєвропеїстики
2.2. Виникнення германістики
2.3. Зародження і розвиток романістики. До питання про формування романських мов
2.4. Становлення славістики
2.5. Місце В. фон Гумбольдта в історії світового мовознавства

Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ ХІХ ст
3.1. Натуралізм
3.2. Психологізм
3.3. Філософія мови В. Вундта
3.4. Молодограматизм
3.5. Критика молодограматизму
3.5.1. Школа “слів і речей” Г. Шухардта
3.5.2. Школа естетичного ідеалізму К. Фосслера
3.5.3. Неолінгвістика
3.6. Соціологізм
3.7. Ф. де Соссюр в історії європейського та світового мовознавства
Розділ 4. КОМПАРАТИВІСТИКА ХХ ст
4.1. П.Г. Житецький — український компаративіст кінця ХІХ ст
4.2. С.П. Самійленко — український молодограматик другої половини ХХ ст.
4.3. Т.В. Гамкрелідзе — індоєвропеїст

Розділ 5. ЯФЕТИДОЛОГІЯ — “НОВЕ ВЧЕННЯ ПРО МОВУ
5.1. М.Я. Марр — романтик-яфетидолог і передвісник когнітивізму в мовознавстві

Розділ 6. ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ЙОГО ОСНОВНІ НАПРЯМИ
6.1. Празький функціоналізм
6.2. М.С. Трубецькой — основоположник системного вивчення мови у світовому і європейському мовознавстві
6.3. Глосематика
6.4. Дескриптивна лінгвістика
6.5. Лондонська школа структуралізму
6.6. Структурна лінгвістика
6.7. Мова як система
6.8. Лінгвістична семіотика

Розділ 7. Е. БЕНВЕНІСТ — ПРЕДСТАВНИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ ПОСТМОДЕРНОГО МОВОЗНАВСТВА

Розділ 8. ГЕНЕРАТИВНА ЛІНГВІСТИКА
8.1. Концепція Н. Хомського

Розділ 9. МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Розділ 10. ПСИХОЛІНГВІСТИКА

Розділ 11. СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Розділ 12. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА
12.1. І.Р. Вихованець — глава українського функціоналізму

Розділ 13. ЕТНОЛІНГВІСТИКА. НЕОГУМБОЛЬДТІАНСТВО
13.1. Е. Сепір — основоположник антропологізації та діахронізації лінгвістичного структуралізму

Розділ 14. МЕНТАЛІНГВІСТИКА

Розділ 15. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

15.1. Дж. Міллер — основоположник когнітивної науки

Розділ 16. СИНЕРГЕТИЧНИЙ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ) ДЕТЕРМІНІЗМ — НОВА ПОСТМОДЕРНА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА

Розділ 17. КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ТИПОЛОГІЯ. ЗІСТАВНА ЛІНГВІСТИКА. ХАРАКТЕРОЛОГІЯ

Розділ 18. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Розділ 19. СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Розділ 20. АРЕАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОГРАФІЯ

Розділ 21. АСПЕКТИ, МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ В МОВОЗНАВСТВІ
21.1. Описовий метод
21.1.1. Дистрибутивний аналіз
21.1.2. Аналіз за безпосередніми складниками
21.1.3. Трансформаційний аналіз
21.1.4. Компонентний аналіз
21.1.5. Методика семантичного поля
21.2. Дискурс
21.3. Конверсаційний аналіз
21.4. Порівняльно-історичний метод. Прийоми відносної хронології, зовнішньої та внутрішньої реконструкції
21.5. Історичний метод та його прийоми
21.6. Зіставний метод
Тематика семінарських занять з теорії та методології мовознавства (14 год)
Тематика колоквіумів з історії лінгвістичних вчень
Перелік рефератів з історії лінгвістичних вчень
Перелік рефератів з методології дослідження мови
Модульні завдання
Список літератури
Обов’язкова література
Додаткова література
Словники лінгвістичної термінології, лінгвістичні енциклопедії, довідники

96
Нет в наличии

Загальне мовознавство: Навч. посіб. для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викла

Купить Загальне мовознавство: Навч. посіб. для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викла
Артикул : 31415
Издательство : Знання
Автор : Зеленько А.С.
Язык : Украинский
ISBN13 : 978-966-3465-40-1
EAN13 : 9789663465401
Страниц : 380
Год издания : 2010
Тип переплета : Твердый
Нет в наличии

Описание

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мово­знавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Загальне мовознавство”.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. З ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕНЬ
1.1. Історія мовознавства — це історія лінгвістичних парадигм
1.2. Мовознавство Давнього Сходу
1.3. Мовознавча проблематика в біблії
1.4. Китайське мовознавство
1.5. Індуське мовознавство
1.6. Мовознавство у Стародавній Греції
1.7. Мовознавство Стародавнього Риму
1.8. Арабське мовознавство VІІ—ХІ ст
1.9. Мовознавство епохи середньовіччя і Відродження

Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ
2.1. Становлення індоєвропеїстики
2.2. Виникнення германістики
2.3. Зародження і розвиток романістики. До питання про формування романських мов
2.4. Становлення славістики
2.5. Місце В. фон Гумбольдта в історії світового мовознавства

Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ ХІХ ст
3.1. Натуралізм
3.2. Психологізм
3.3. Філософія мови В. Вундта
3.4. Молодограматизм
3.5. Критика молодограматизму
3.5.1. Школа “слів і речей” Г. Шухардта
3.5.2. Школа естетичного ідеалізму К. Фосслера
3.5.3. Неолінгвістика
3.6. Соціологізм
3.7. Ф. де Соссюр в історії європейського та світового мовознавства
Розділ 4. КОМПАРАТИВІСТИКА ХХ ст
4.1. П.Г. Житецький — український компаративіст кінця ХІХ ст
4.2. С.П. Самійленко — український молодограматик другої половини ХХ ст.
4.3. Т.В. Гамкрелідзе — індоєвропеїст

Розділ 5. ЯФЕТИДОЛОГІЯ — “НОВЕ ВЧЕННЯ ПРО МОВУ
5.1. М.Я. Марр — романтик-яфетидолог і передвісник когнітивізму в мовознавстві

Розділ 6. ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ЙОГО ОСНОВНІ НАПРЯМИ
6.1. Празький функціоналізм
6.2. М.С. Трубецькой — основоположник системного вивчення мови у світовому і європейському мовознавстві
6.3. Глосематика
6.4. Дескриптивна лінгвістика
6.5. Лондонська школа структуралізму
6.6. Структурна лінгвістика
6.7. Мова як система
6.8. Лінгвістична семіотика

Розділ 7. Е. БЕНВЕНІСТ — ПРЕДСТАВНИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ ПОСТМОДЕРНОГО МОВОЗНАВСТВА

Розділ 8. ГЕНЕРАТИВНА ЛІНГВІСТИКА
8.1. Концепція Н. Хомського

Розділ 9. МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Розділ 10. ПСИХОЛІНГВІСТИКА

Розділ 11. СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Розділ 12. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА
12.1. І.Р. Вихованець — глава українського функціоналізму

Розділ 13. ЕТНОЛІНГВІСТИКА. НЕОГУМБОЛЬДТІАНСТВО
13.1. Е. Сепір — основоположник антропологізації та діахронізації лінгвістичного структуралізму

Розділ 14. МЕНТАЛІНГВІСТИКА

Розділ 15. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

15.1. Дж. Міллер — основоположник когнітивної науки

Розділ 16. СИНЕРГЕТИЧНИЙ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ) ДЕТЕРМІНІЗМ — НОВА ПОСТМОДЕРНА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА

Розділ 17. КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ТИПОЛОГІЯ. ЗІСТАВНА ЛІНГВІСТИКА. ХАРАКТЕРОЛОГІЯ

Розділ 18. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Розділ 19. СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Розділ 20. АРЕАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОГРАФІЯ

Розділ 21. АСПЕКТИ, МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ В МОВОЗНАВСТВІ
21.1. Описовий метод
21.1.1. Дистрибутивний аналіз
21.1.2. Аналіз за безпосередніми складниками
21.1.3. Трансформаційний аналіз
21.1.4. Компонентний аналіз
21.1.5. Методика семантичного поля
21.2. Дискурс
21.3. Конверсаційний аналіз
21.4. Порівняльно-історичний метод. Прийоми відносної хронології, зовнішньої та внутрішньої реконструкції
21.5. Історичний метод та його прийоми
21.6. Зіставний метод
Тематика семінарських занять з теорії та методології мовознавства (14 год)
Тематика колоквіумів з історії лінгвістичних вчень
Перелік рефератів з історії лінгвістичних вчень
Перелік рефератів з методології дослідження мови
Модульні завдання
Список літератури
Обов’язкова література
Додаткова література
Словники лінгвістичної термінології, лінгвістичні енциклопедії, довідники

Рекомендуемые книги

Купить Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем

Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем

Марк Мэнсон

215 грн
Купить Цифровая схемотехника. Практика применения

Цифровая схемотехника. Практика применения

Шустов Д.И.

338 грн
Купить Немезида. Серия об инспекторе полиции Харри Холе. Книга 4

Немезида. Серия об инспекторе полиции Харри Холе. Книга 4

Ю Несбё

94 грн
Купить Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар

За заг. ред. Ясинка М.М.

475 грн
Купить Oracle для профессионалов: архитектура, методики программирования и основные особенности версий 9i, 10g, 11g и 12c

Oracle для профессионалов: архитектура, методики программирования и основные особенности версий 9i, 10g, 11g и 12c

Томас Кайт, Дарл Кун

1 080 грн
Купить Класична листівка Universa

Класична листівка Universa

11 грн
Купить Теорії за 30 секунд. 50 найвизначніших наукових теорій, які можна пояснити за півхвилини

Теорії за 30 секунд. 50 найвизначніших наукових теорій, які можна пояснити за півхвилини

Пол Ларсон

265 грн
Купить Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ

Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ

Виктор Франкл

315 грн
Купить Пираты Кошачьего моря. Книга 2. Остров забытых сокровищ

Пираты Кошачьего моря. Книга 2. Остров забытых сокровищ

Аня Амасова, Виктор Запаренко

170 грн
Купить Практика системного и сетевого администрирования, том 1

Практика системного и сетевого администрирования, том 1

Томас А. Лимончелли, Кристина Хоган, Страта Чейлап

1 080 грн
Купить Ноутбук без страха для начинающих. Самый наглядный самоучитель

Ноутбук без страха для начинающих. Самый наглядный самоучитель

Миронов Дмитрий

191 грн
Купить Папір кольоровий одностор.  А4 (18 арк/ 9 кол), скоба

Папір кольоровий одностор. А4 (18 арк/ 9 кол), скоба

11 грн
Купить Чим ми займалися в ліжку. Історія ліжка і його вплив на біографії великих людей

Чим ми займалися в ліжку. Історія ліжка і його вплив на біографії великих людей

Браян Фаган, Надя Дуррані

295 грн
Купить Всё о технике и технологиях

Всё о технике и технологиях

Элис Харман

160 грн
Купить Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер

Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер

Филип Котлер

160 грн
Купить Міні листівка Нехай усе буде БАЛІ

Міні листівка Нехай усе буде БАЛІ

10 грн
Купить Пеппі Довгапанчоха сідає на корабель. Книга 2

Пеппі Довгапанчоха сідає на корабель. Книга 2

Астрид Линдгрен

105 грн
Купить Site Reliability Engineering. Надежность и безотказность как в Google

Site Reliability Engineering. Надежность и безотказность как в Google

Бетси Бейер,Крис Джоунс,Дженнифер Петофф,Нейл Ричард Мерфи

820 грн
Купить Твоє щастя. Вибір нової цивілізації

Твоє щастя. Вибір нової цивілізації

Владимир Чеповой

62 грн
Купить Стратегический маркетинг

Стратегический маркетинг

Колектив Авторов

348 грн
Купить Двадцать тысяч лье под водой

Двадцать тысяч лье под водой

Жюль Верн

74 грн
Купить Айвенго

Айвенго

Вальтер Скотт

74 грн
Купить Сверхчувствительные люди. От трудностей к преимуществам

Сверхчувствительные люди. От трудностей к преимуществам

Тед Зефф

385 грн
Купить Тайны нашего мозга, или Почему умные люди делают глупости

Тайны нашего мозга, или Почему умные люди делают глупости

Сандра Амодт, Сэм Вонг

270 грн
Купить Творожная книга

Творожная книга

Олеся Куприн

500 грн
Купить Прямой и интерактивный маркетинг

Прямой и интерактивный маркетинг

Мерлин Стоун, Элисон Бонд

32 грн
Купить Ліга справедливості. Книга 1. Початок: графічний роман

Ліга справедливості. Книга 1. Початок: графічний роман

Джефф Джонс

315 грн
Купить The Everything Store. Джефф Безос и эра Amazon

The Everything Store. Джефф Безос и эра Amazon

Брэд Стоун

295 грн
Купить Закон України Про господарські товариства 04.01.21

Закон України Про господарські товариства 04.01.21

32 грн
Купить Нефтяной король: Секретная жизнь Марка Рича

Нефтяной король: Секретная жизнь Марка Рича

Дэниел Амманн

475 грн
Купить Теорія фінансів. Підручник

Теорія фінансів. Підручник

Федосов В.М.

340 грн
Купить Комплект гри «Thinkers 9-12 років - Алгоритми» (укр.)

Комплект гри «Thinkers 9-12 років - Алгоритми» (укр.)

148 грн
Купить Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах

Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах

Гэвин Кеннеди

260 грн
Купить Три повести о Малыше и Карлсоне (илл. Арсен Джаникян)

Три повести о Малыше и Карлсоне (илл. Арсен Джаникян)

Астрид Линдгрен

470 грн
Купить Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар

Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар

За заг. ред. Ясинка М.М.

475 грн
Купить Та сама я

Та сама я

Джоджо Мойес

150 грн
Купить Метод волка с Уолл-стрит: Откровения лучшего продавца в мире

Метод волка с Уолл-стрит: Откровения лучшего продавца в мире

Джордан Белфорт

210 грн
Купить Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя?

Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя?

Патрик Ренвуазе, Кристоф Морен

355 грн
Купить Молот ведьм

Молот ведьм

Якоб Шпренгер

64 грн
Купить Трамп і епоха постправди

Трамп і епоха постправди

Кен Уилбер

155 грн

Книги из категории "Учебная литература"

Купить Первые шаги в мире информ-ки. Для 6 класса. Рабочая тетрадь (+вкладыш)

Первые шаги в мире информ-ки. Для 6 класса. Рабочая тетрадь (+вкладыш)

Тур С.Н., Бокучава Т.П.

Нет в наличии
Купить Загальний порядок користування маломірними (малими) судами на водних об'єктах України Практичний посібник

Загальний порядок користування маломірними (малими) судами на водних об'єктах України Практичний посібник

Пєтков С.В.

110 грн
Купить Google Apps для образования

Google Apps для образования

Ярмахов Борис, Рождественская Людмила

194 грн
97 грн
Купить Высокоуровневые методы Изд.2 информатики и программирования.

Высокоуровневые методы Изд.2 информатики и программирования.

Истомин Е.П., Новиков В.В

73 грн
37 грн
Купить Біологія. Наука в коміксах

Біологія. Наука в коміксах

Ларри Гоник

260 грн
Купить Фінанси. Навчальний посібник.

Фінанси. Навчальний посібник.

Стойко О.Я., Дема Д.І.

160 грн
Купить Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики

Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики

Владимир Алпатов

255 грн
Купить Було-стало. Нові зміни в правописі

Було-стало. Нові зміни в правописі

Олександр Авраменко

52 грн
Купить Ділова українська мова. За новим Українським правописом. Навчальний посібник

Ділова українська мова. За новим Українським правописом. Навчальний посібник

Руслан Кацавець

190 грн
Купить Статистика. Навчальний посібник.

Статистика. Навчальний посібник.

Горкавий В.К.

100 грн
Купить Информационные технологии управления Т.1 В 3-х тт.: Информатика

Информационные технологии управления Т.1 В 3-х тт.: Информатика

Меняев М.Ф.

44 грн
22 грн
Купить Облік в фермерських господарствах

Облік в фермерських господарствах

Нина Коваль, О. А. Подолянчук

320 грн
Купить Первые шаги в мире информ-ки. Для 5 класса. Рабочая тетрадь (+вкладыш)

Первые шаги в мире информ-ки. Для 5 класса. Рабочая тетрадь (+вкладыш)

Тур С.Н., Бокучава Т.П.

Нет в наличии
Купить Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

Брайан Китинг

318 грн
Купить Етнополітологія: Історія та теорія: навчальний посібник

Етнополітологія: Історія та теорія: навчальний посібник

Коршук Р.М.

180 грн
Купить 100 експрес-уроків української.Частина 1

100 експрес-уроків української.Частина 1

Олександр Авраменко

105 грн
Купить Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности

Ричардсон Дж.

360 грн
180 грн
Купить Наука и квазинаука

Наука и квазинаука

100 грн
90 грн
Купить Корпоративний менеджмент. Учебное пособие

Корпоративний менеджмент. Учебное пособие

Рудінська О.В., Яроміч С.

78 грн
39 грн
Купить Практикум і робочий зошит з інформатики. 10 клас

Практикум і робочий зошит з інформатики. 10 клас

Завадський Ігор, Стеценко Ірина

41 грн
21 грн

Цитаты пользователей

Всего цитат
0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Отзывы

Отзывы
0 рецензий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Все права защищены © 2003-2021 Bookzone.com.ua              Условия использования | Политика конфиденциальности
Интеграция сайта с 1С: ©SUPC