Корзина
0
Корзина
0
Добавьте в корзину товаров ещё на 900 гривен, чтобы БЕСПЛАТНО получить товар по Украине до отделения Новой почты.

Ваша корзина пустая

Меню
Финансы, страхование и банковское дело
Купить Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН

Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН

У підручнику "Гроші і кредит" наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кре-диту, розуміння закономірностей функціонування грошового ринку, принципів реалізації грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської системи, становлення ринку цінних паперів. За змістом підручник відповідає програмі курсу “Гроші і кредит” за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Виклад теоретичного матеріалу ілюструється конкретними прикладами, схемами, графіками. До кожної теми додаються тести і завдання для самостійного виконання, робота над якими допоможе студентам сформувати системне бачення курсу і необхідні професійні компетенції.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, працівникам фінансової сфери.

 

ЗМІСТ:

ВСТУП
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
Тема 1. Сутність і функції грошей
1.1. Походження грошей
1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Форми грошей та їх еволюція
1.4. Функції грошей та їх еволюція
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу
2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування
2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база
2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу
Тема 3. Грошовий ринок
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Інституційна модель грошового ринку
Тема 4. Грошові системи
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
5.2. Головні причини та наслідки інфляції
5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
6.5. Світова та міжнародні валютні системи
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей
7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку
7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
8.1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин
8.2. Роль і призначення грошей в економіці країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів і глобальних перетворень світової економіки
Модуль 3. Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі
Тема 9. Теорія грошей
9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати
9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
Тема 10. Сутність і функції кредиту
10.1. Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту
10.2. Необхідність і сутність кредиту
Тема 11. Форми, види і роль кредиту
11.1. Форми, види та функції кредиту
11.2. Характеристика основних видів кредиту
Тема 12. Теоретичні засади процента
12.1. Позичковий процент
12.2. Проценти за цінними паперами
Модуль 4. Система фінансового посередництва на етапі глобалізації фінансових відносин
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку
13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
13.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків
13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи
Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
15.2. Контроль та аудит у центральному банку
Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
16.2. Регіональні валютно-кредитні установи
ЛІТЕРАТУРА
Додатки
Додаток А. Аналіз форм безготівкових розрахунків та схеми їх проведення
Додаток Б. Визначення грошових агрегатів, грошової маси та грошової бази
Додаток В. Грошовий ринок та його структурні елементи
Додаток Г. Валютні системи та їх еволюція
Додаток Д. Теорії грошей
Додаток Ж. Кредит у ринковій економіці
Додаток З. Прості та складні відсотки
Додаток К. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку в Україні

179
Нет в наличии

Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН

Купить Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН
Артикул : 31414
Издательство : Знання
Автор : Колодізєв Олег, Колесніченко Віктор
Язык : Украинский
ISBN13 : 978-966-346-788-7
EAN13 : 9789663467887
Страниц : 615
Год издания : 2010
Тип переплета : Твердый
Нет в наличии

Описание

У підручнику "Гроші і кредит" наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кре-диту, розуміння закономірностей функціонування грошового ринку, принципів реалізації грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської системи, становлення ринку цінних паперів. За змістом підручник відповідає програмі курсу “Гроші і кредит” за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Виклад теоретичного матеріалу ілюструється конкретними прикладами, схемами, графіками. До кожної теми додаються тести і завдання для самостійного виконання, робота над якими допоможе студентам сформувати системне бачення курсу і необхідні професійні компетенції.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, працівникам фінансової сфери.

 

ЗМІСТ:

ВСТУП
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
Тема 1. Сутність і функції грошей
1.1. Походження грошей
1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Форми грошей та їх еволюція
1.4. Функції грошей та їх еволюція
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу
2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування
2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база
2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу
Тема 3. Грошовий ринок
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Інституційна модель грошового ринку
Тема 4. Грошові системи
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
5.2. Головні причини та наслідки інфляції
5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
6.5. Світова та міжнародні валютні системи
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей
7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку
7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
8.1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових відносин
8.2. Роль і призначення грошей в економіці країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів і глобальних перетворень світової економіки
Модуль 3. Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі
Тема 9. Теорія грошей
9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати
9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
Тема 10. Сутність і функції кредиту
10.1. Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту
10.2. Необхідність і сутність кредиту
Тема 11. Форми, види і роль кредиту
11.1. Форми, види та функції кредиту
11.2. Характеристика основних видів кредиту
Тема 12. Теоретичні засади процента
12.1. Позичковий процент
12.2. Проценти за цінними паперами
Модуль 4. Система фінансового посередництва на етапі глобалізації фінансових відносин
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку
13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
13.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків
13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи
Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
15.2. Контроль та аудит у центральному банку
Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
16.2. Регіональні валютно-кредитні установи
ЛІТЕРАТУРА
Додатки
Додаток А. Аналіз форм безготівкових розрахунків та схеми їх проведення
Додаток Б. Визначення грошових агрегатів, грошової маси та грошової бази
Додаток В. Грошовий ринок та його структурні елементи
Додаток Г. Валютні системи та їх еволюція
Додаток Д. Теорії грошей
Додаток Ж. Кредит у ринковій економіці
Додаток З. Прості та складні відсотки
Додаток К. Діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку в Україні

Рекомендуемые книги

Купить Панорамка.Троє поросят (укр)

Панорамка.Троє поросят (укр)

84 грн
Купить Колобок. Оченята А4

Колобок. Оченята А4

42 грн
Купить Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий

Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий

Альфред В. Ахо, Моника С. Лам

2 160 грн
Купить Гуаш «Класична» Гамма, 20 мл, 6 кольорів

Гуаш «Класична» Гамма, 20 мл, 6 кольорів

84 грн
Купить Волшебник Земноморья

Волшебник Земноморья

Гуин Урсула Ле

240 грн
Купить Ваш голос: Секреты вокального мастерства. С иллюстрациями Андрея Макаревича

Ваш голос: Секреты вокального мастерства. С иллюстрациями Андрея Макаревича

Мария Кац

290 грн
Купить Программирование на C для чайников

Программирование на C для чайников

Дэн Гукин

450 грн
Купить Практическое пособие Ч.2 к реш. зад. по высшей математике

Практическое пособие Ч.2 к реш. зад. по высшей математике

Полозюк О.Е.

5 грн
Купить Язык R в задачах науки о данных: импорт, подготовка, обработка, визуализация и моделирование данных (полноцветное издание)

Язык R в задачах науки о данных: импорт, подготовка, обработка, визуализация и моделирование данных (полноцветное издание)

Гарретт Гроулмунд , Хэдли Уикем

1 130 грн
Купить Колобок. Серія Оченята

Колобок. Серія Оченята

45 грн
Купить Огнем и мечом (иллюстр. В. Черны)

Огнем и мечом (иллюстр. В. Черны)

Генрик Сенкевич

295 грн
Купить Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи

Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи

Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс

520 грн
Купить Медвежонок Паддингтон. Большая книга цветных историй (илл. Р. В. Элли)

Медвежонок Паддингтон. Большая книга цветных историй (илл. Р. В. Элли)

Майкл Бонд

520 грн
Купить Если с ребенком трудно

Если с ребенком трудно

Людмила Петрановская

130 грн
Купить Теремок. Графическая история

Теремок. Графическая история

Игорь Олейников

420 грн
Купить Язык программирования C# 7 и платформы .NET и  .NET Core

Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core

Эндрю Троелсен, Филипп Джепикс

1 260 грн
Купить Климат. Будущее сейчас

Климат. Будущее сейчас

Анастасия Новых

140 грн
Купить Физика невозможного

Физика невозможного

Митио Каку

265 грн
Купить Как приручить дракона. Книга 1 (кинообложка)

Как приручить дракона. Книга 1 (кинообложка)

Крессида Коуэлл

210 грн
Купить Любимые сказки и стихи

Любимые сказки и стихи

Корней Чуковский

270 грн
Купить Компьютерные науки. Базовый курс

Компьютерные науки. Базовый курс

Дж. Гленн Брукшир, Деннис Брилов

1 130 грн
Купить Бизнес, попавший в шторм. Как победить кризис

Бизнес, попавший в шторм. Как победить кризис

Сергей Щербаков

180 грн
Купить Триумф пирогов. Родные рецепты с историями: кулебяки, ватрушки, блины, куличи, пирожки

Триумф пирогов. Родные рецепты с историями: кулебяки, ватрушки, блины, куличи, пирожки

Елена Маньенан

315 грн
Купить Як бути класним татом

Як бути класним татом

Влад Головин

225 грн
Купить Спокій, гра, розвиток. Як дорослі ростять маленьких дітей, а маленькі діти виховують дорослих

Спокій, гра, розвиток. Як дорослі ростять маленьких дітей, а маленькі діти виховують дорослих

Дебора Макнамара

335 грн
Купить Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов

Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов

Алексей Герасименко

530 грн
Купить Библия C#

Библия C#

Михаил Фленов

630 грн
Купить Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги

Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги

Дженніфер Шеннон

165 грн
Купить Яркий Дневник (рус.)

Яркий Дневник (рус.)

Ира Негован

225 грн
Купить Эволюция диалога. Коммуникация в развитии. От микроорганизмов до человека

Эволюция диалога. Коммуникация в развитии. От микроорганизмов до человека

Е.Н.Панов

450 грн
Купить Гарри Поттер и Тайная комната. Книга 2

Гарри Поттер и Тайная комната. Книга 2

Джоан Роулинг

230 грн
Купить Карма любви: вопросы о личных отношениях

Карма любви: вопросы о личных отношениях

Майкл Роуч

315 грн
Купить Индия: 5000 лет истории

Индия: 5000 лет истории

Джон Кей

562 грн
Купить Добрые феи. Супернаклейки

Добрые феи. Супернаклейки

155 грн
Купить Гарри Поттер и Кубок Огня (с цветными иллюстрациями)

Гарри Поттер и Кубок Огня (с цветными иллюстрациями)

Джоан Роулинг

780 грн
Купить Сказки

Сказки

Вільгельм Гауф

66 грн
Купить Сердца трех

Сердца трех

Джек Лондон

58 грн
Купить Python для детей. Самоучитель по программированию

Python для детей. Самоучитель по программированию

Джейсон Бриггс

520 грн
Купить Воля к смыслу

Воля к смыслу

Виктор Франкл

295 грн
Купить Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод и алгоритмы

Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод и алгоритмы

Кэмерон Дэвидсон-Пайлон

840 грн

Книги из категории "Бизнес книги"

Купить Бизнес на свои. Как построить успешный бизнес без кредитов и инвесторов

Бизнес на свои. Как построить успешный бизнес без кредитов и инвесторов

Сергей Абдульманов, Дмитрий Кибкало

400 грн
360 грн
Купить Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов

Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов

Мурат Тургунов

260 грн
Купить Автотранспортное предприятие: Справочник кадровика

Автотранспортное предприятие: Справочник кадровика

Владислав Волгин

480 грн
240 грн
Купить Лучшее место для работы. Искусство создавать превосходное деловое пространство

Лучшее место для работы. Искусство создавать превосходное деловое пространство

Рон Фридман

340 грн
Купить Генерация прорывных идей в бизнесе

Генерация прорывных идей в бизнесе

Евгений Петров, Александр Петров

413 грн
372 грн
Купить Простая книга о сложных продажах

Простая книга о сложных продажах

Андрей Анучин

307 грн
277 грн
Купить Интернет-покупки: права покупателя.

Интернет-покупки: права покупателя.

Соколова Г.М.

66 грн
33 грн
Купить Применение МСФО: в 3 ч.

Применение МСФО: в 3 ч.

Апепко М.И.

3 020 грн
2 718 грн
Купить Не торопитесь посылать резюме.  Нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты

Не торопитесь посылать резюме. Нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты

Джеффри Дж. Фокс

279 грн
252 грн
Купить Формула эффекта. Как получить реальный результат в социальных медиа

Формула эффекта. Как получить реальный результат в социальных медиа

Крис Броган, Джулиен Смит

325 грн
Купить Мышление лидера. Как эффективно управлять собой, сотрудниками и компанией

Мышление лидера. Как эффективно управлять собой, сотрудниками и компанией

Расмус Хугард, Жаклин Картер

495 грн
Купить Мотивация на 100%: а где же у него кнопка?

Мотивация на 100%: а где же у него кнопка?

Светлана Иванова

315 грн
252 грн
Купить Главный навык менеджера по продажам: Как быть убедительным в любой ситуации

Главный навык менеджера по продажам: Как быть убедительным в любой ситуации

Илья Кусакин

235 грн
Купить Ценовое преимущество: Сколько должен стоить ваш товар?

Ценовое преимущество: Сколько должен стоить ваш товар?

Крейг К. Завада, Майкл В. Марн, Эрик В. Регнер

350 грн
315 грн
Купить Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту.

Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту.

Войнаренко М.П.

290 грн
Купить Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы

Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы

Рэндалл Инглунд, Альфонсо Бусеро

660 грн
594 грн
Купить Путь скрам-мастера. #ScrumMasterWay

Путь скрам-мастера. #ScrumMasterWay

Зузана Шохова

445 грн
401 грн
Купить Основы системного анализа и управления организациями

Основы системного анализа и управления организациями

Бочарников В.

450 грн
225 грн
Купить Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора

Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора

Александр Остервальдер, Ив Пинье

380 грн
Купить Корпоративный центр: Основы управления холдингом

Корпоративный центр: Основы управления холдингом

Дмитрий Лейкин

367 грн
331 грн

Цитаты пользователей

Всего цитат
0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Отзывы

Отзывы
0 рецензий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Все права защищены © 2003-2021 Bookzone.com.ua              Условия использования | Политика конфиденциальности
Интеграция сайта с 1С: ©SUPC