Корзина
0
Корзина
0
Добавьте в корзину товаров ещё на 900 гривен, чтобы БЕСПЛАТНО получить товар по Украине до отделения Новой почты.

Ваша корзина пустая

Меню
Юридическая литература для ВУЗов
Купить Основи правознавства. Навчальний посібник

Основи правознавства. Навчальний посібник

У виданні в доступній та лаконічній формі подані найважливіші відомості з основ теорії держави та права, а також викладені ос¬новні положення законодавства окремих правових галузей.
Навчальний посібник «Основи правознавства» розрахований на абітурієнтів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, які вивчають цей курс.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕЖАВИ ТА ПРАВА
§ 1. Історичні передумови виникнення держави
§ 2. Загальна характеристика концепцій походження держави
§ 3. Поняття та ознаки держави
§ 4. Історичні типи держави
§ 5. Поняття і класифікація функцій держави
§ 6. Поняття та види форм державного правління
§ 7. Поняття та види форм державного устрою
§ 8. Поняття та види форм державно-правового режиму
§ 9. Поняття та ознаки правової держави
§ 10. Поняття та ознаки об'єктивного права
§ 11. Сутність, соціальна цінність та принципи права
§ 12. Поняття і види функцій права
§ 13. Поняття і види соціальних норм
§ 14. Поняття, ознаки, види та структура норми права
§ 15. Поняття і види форм (джерел) права
§ 16. Загальна характеристика системи права
§ 17. Загальна характеристика системи законодавства
§ 18. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів
§ 19. Поняття і види правовідносин
§ 20. Поняття, ознаки і види правопорушення
§ 21. Поняття, підстави та види юридичної відповідальності

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р
§ 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р
§ 3. Конституція України - Основний Закон держави та суспільства
§ 4. Конституційне закріплення форми Української держави
§ 5. Поняття правового статусу людини та громадянина
§ 6. Громадянство України
§ 7. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина
§ 8. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян
§ 9. Право на освіту. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р
§ 10. Поняття і принципи виборчого права
§ 11. Поняття та види референдумів
§ 12. Конституційна система органів державної влади в Україні: поняття та види
§ 13. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
§ 14. Конституційно-правовий статус Президента України
§ 15. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади
§ 16. Місцеве самоврядування в Україні

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і система цивільного права
§ 2. Загальна характеристика цивільного законодавства
§ 3. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків
§ 4. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
§ 5. Захист цивільних прав та інтересів
§ 6. Суб'єкти цивільних правовідносин § 7. Об'єкти цивільних прав
§ 8. Загальні положення про правочини § 9. Поняття та види представництва, підстави його виникнення
§ 10. Позовна давність
§ 11. Особисті немайнові права фізичної особи
§ 12. Загальні положення про право власності
§ 13. Поняття права інтелектуальної власності. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності
§ 14. Авторське право та суміжні права
§ 15. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
§ 16. Забезпечення виконання зобов'язання
§ 17. Припинення зобов'язання
§ 18. Загальні положення про договір
§ 19. Окремі види зобов'язань
19.1. Договір купівлі-продажу
19.2. Договір дарування
19.3. Договір найму житла
19.4. Договір про надання послуг
19.5. Договір позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу
19.6. Договір страхування
§ 20. Відшкодування шкоди
§ 21. Загальні положення про спадкування
§ 22. Спадкування за заповітом
§ 23. Спадкування за законом
§ 24. Спадковий договір

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА
§ 1. Поняття житлового права, його джерела
§ 2. Житловий фонд України, його види
§ 3. Порядок надання жилих приміщень громадянам, які потребують покращення житлових умов
§ 4. Договір найму жилого приміщення
§ 5. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
§ 1. Сімейне право України: поняття та основні джерела
§ 2. Поняття шлюбу та сім'ї за сімейним законодавством України
§ 3. Шлюбний договір
§ 4. Основні немайнові права та обов'язки подружжя
§ 5. Майнові правовідносини подружжя
§ 6. Припинення шлюбу
§ 7. Права та обов'язки батьків і дітей
§ 8. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
§1. Співвідношення державного управління та виконавчої влади
§ 2. Поняття, предмет, метод адміністративного права
§ 3. Система і джерела адміністративного права
§ 4. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини
§ 5. Суб'єкти адміністративного права
§ 6. Державна служба в Україні
§ 7. Поняття, ознаки, склад адміністративного правопорушення
§ 8. Поняття адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
§ 9. Поняття та види адміністративних стягнень
§ 10. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
§ 1. Фінанси та фінансова діяльність як основні категорії фінансового права
§ 2. Поняття фінансового права як галузі права
§ 3. Бюджетна система України
§ 4. Бюджетний процес в Україні
§ 5. Доходи і видатки державного і місцевих бюджетів
§ 6. Поняття податку, його види та загальна характеристика податкового законодавства

РОЗДІЛ 8. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1. Загальна характеристика Кодексу законів про працю
§ 2. Правове регулювання працевлаштування працівників
§ 3. Трудові правовідносини
§ 4. Регулювання колективних трудових відносин
§ 5. Регулювання індивідуальних трудових відносин. Трудовий договір
§ 6. Прийняття на роботу
§ 7. Зміна умов трудового договору
§ 8. Підстави припинення трудового договору
§ 9. Робочий час і час відпочинку
§ 10. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати
§ 11. Трудова дисципліна
§ 12. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
§ 13. Охорона праці
§ 14. Трудові спори

РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Кримінальний закон України
§ 2. Кримінальна відповідальність та межі дії Кримінального кодексу України
§ 3. Поняття злочину
§ 4. Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 5. Співучасть у злочині
§ 6. Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 7. Кримінальне покарання і його види
§ 8. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
§ 9. Відповідальність за окремі види злочинів

РОЗДІЛ 10. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, джерела
§ 2. Екологічні права та обов'язки громадян
§ 3. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів
§ 4. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

РОЗДІЛ 11. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і предмет господарського права
§ 2. Основні засади підприємницької діяльності

РОЗДІЛ 12. СУДОВА СИСТЕМА, ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
§ 1. Судова діяльність і судова система України
§ 2. Органи суддівського самоврядування
§ 3. Вимоги до особи, яка призначається на посаду судді
§ 4. Конституційний Суд України
§ 5. Суди загальної юрисдикції
5.1. Місцеві суди
5.2. Апеляційні суди
5.3. Вищі спеціалізовані суди
5.4. Верховний Суд України
§ 6. Державна судова адміністрація України
§ 7. Органи юстиції
§ 8. Вища рада юстиції
§ 9. Правоохоронні органи України
§ 10. Прокуратура України
§ 11. Органи внутрішніх справ
§ 12. Служба безпеки України
§ 13. Податкова міліція
§ 14. Митні органи
§ 15. Адвокатура України
§ 16. Нотаріат

РОЗДІЛ 13. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Основи кримінально-процесуального права
§ 2. Основи цивільного процесуального права
§ 3. Основи господарського процесуального права

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

72
Нет в наличии

Основи правознавства. Навчальний посібник

Купить Основи правознавства. Навчальний посібник
Артикул : 31226
Издательство : КНТ
Автор : Барабаш Т.М., Глух М.В.
Язык : Украинский
Страниц : 0
Год издания : 0
Тип переплета : Твердый
Нет в наличии

Описание

У виданні в доступній та лаконічній формі подані найважливіші відомості з основ теорії держави та права, а також викладені ос¬новні положення законодавства окремих правових галузей.
Навчальний посібник «Основи правознавства» розрахований на абітурієнтів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, які вивчають цей курс.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕЖАВИ ТА ПРАВА
§ 1. Історичні передумови виникнення держави
§ 2. Загальна характеристика концепцій походження держави
§ 3. Поняття та ознаки держави
§ 4. Історичні типи держави
§ 5. Поняття і класифікація функцій держави
§ 6. Поняття та види форм державного правління
§ 7. Поняття та види форм державного устрою
§ 8. Поняття та види форм державно-правового режиму
§ 9. Поняття та ознаки правової держави
§ 10. Поняття та ознаки об'єктивного права
§ 11. Сутність, соціальна цінність та принципи права
§ 12. Поняття і види функцій права
§ 13. Поняття і види соціальних норм
§ 14. Поняття, ознаки, види та структура норми права
§ 15. Поняття і види форм (джерел) права
§ 16. Загальна характеристика системи права
§ 17. Загальна характеристика системи законодавства
§ 18. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів
§ 19. Поняття і види правовідносин
§ 20. Поняття, ознаки і види правопорушення
§ 21. Поняття, підстави та види юридичної відповідальності

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р
§ 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р
§ 3. Конституція України - Основний Закон держави та суспільства
§ 4. Конституційне закріплення форми Української держави
§ 5. Поняття правового статусу людини та громадянина
§ 6. Громадянство України
§ 7. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина
§ 8. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян
§ 9. Право на освіту. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р
§ 10. Поняття і принципи виборчого права
§ 11. Поняття та види референдумів
§ 12. Конституційна система органів державної влади в Україні: поняття та види
§ 13. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
§ 14. Конституційно-правовий статус Президента України
§ 15. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади
§ 16. Місцеве самоврядування в Україні

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і система цивільного права
§ 2. Загальна характеристика цивільного законодавства
§ 3. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків
§ 4. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
§ 5. Захист цивільних прав та інтересів
§ 6. Суб'єкти цивільних правовідносин § 7. Об'єкти цивільних прав
§ 8. Загальні положення про правочини § 9. Поняття та види представництва, підстави його виникнення
§ 10. Позовна давність
§ 11. Особисті немайнові права фізичної особи
§ 12. Загальні положення про право власності
§ 13. Поняття права інтелектуальної власності. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності
§ 14. Авторське право та суміжні права
§ 15. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
§ 16. Забезпечення виконання зобов'язання
§ 17. Припинення зобов'язання
§ 18. Загальні положення про договір
§ 19. Окремі види зобов'язань
19.1. Договір купівлі-продажу
19.2. Договір дарування
19.3. Договір найму житла
19.4. Договір про надання послуг
19.5. Договір позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу
19.6. Договір страхування
§ 20. Відшкодування шкоди
§ 21. Загальні положення про спадкування
§ 22. Спадкування за заповітом
§ 23. Спадкування за законом
§ 24. Спадковий договір

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА
§ 1. Поняття житлового права, його джерела
§ 2. Житловий фонд України, його види
§ 3. Порядок надання жилих приміщень громадянам, які потребують покращення житлових умов
§ 4. Договір найму жилого приміщення
§ 5. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
§ 1. Сімейне право України: поняття та основні джерела
§ 2. Поняття шлюбу та сім'ї за сімейним законодавством України
§ 3. Шлюбний договір
§ 4. Основні немайнові права та обов'язки подружжя
§ 5. Майнові правовідносини подружжя
§ 6. Припинення шлюбу
§ 7. Права та обов'язки батьків і дітей
§ 8. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
§1. Співвідношення державного управління та виконавчої влади
§ 2. Поняття, предмет, метод адміністративного права
§ 3. Система і джерела адміністративного права
§ 4. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини
§ 5. Суб'єкти адміністративного права
§ 6. Державна служба в Україні
§ 7. Поняття, ознаки, склад адміністративного правопорушення
§ 8. Поняття адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
§ 9. Поняття та види адміністративних стягнень
§ 10. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
§ 1. Фінанси та фінансова діяльність як основні категорії фінансового права
§ 2. Поняття фінансового права як галузі права
§ 3. Бюджетна система України
§ 4. Бюджетний процес в Україні
§ 5. Доходи і видатки державного і місцевих бюджетів
§ 6. Поняття податку, його види та загальна характеристика податкового законодавства

РОЗДІЛ 8. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1. Загальна характеристика Кодексу законів про працю
§ 2. Правове регулювання працевлаштування працівників
§ 3. Трудові правовідносини
§ 4. Регулювання колективних трудових відносин
§ 5. Регулювання індивідуальних трудових відносин. Трудовий договір
§ 6. Прийняття на роботу
§ 7. Зміна умов трудового договору
§ 8. Підстави припинення трудового договору
§ 9. Робочий час і час відпочинку
§ 10. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати
§ 11. Трудова дисципліна
§ 12. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
§ 13. Охорона праці
§ 14. Трудові спори

РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Кримінальний закон України
§ 2. Кримінальна відповідальність та межі дії Кримінального кодексу України
§ 3. Поняття злочину
§ 4. Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 5. Співучасть у злочині
§ 6. Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 7. Кримінальне покарання і його види
§ 8. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
§ 9. Відповідальність за окремі види злочинів

РОЗДІЛ 10. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, джерела
§ 2. Екологічні права та обов'язки громадян
§ 3. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів
§ 4. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

РОЗДІЛ 11. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і предмет господарського права
§ 2. Основні засади підприємницької діяльності

РОЗДІЛ 12. СУДОВА СИСТЕМА, ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
§ 1. Судова діяльність і судова система України
§ 2. Органи суддівського самоврядування
§ 3. Вимоги до особи, яка призначається на посаду судді
§ 4. Конституційний Суд України
§ 5. Суди загальної юрисдикції
5.1. Місцеві суди
5.2. Апеляційні суди
5.3. Вищі спеціалізовані суди
5.4. Верховний Суд України
§ 6. Державна судова адміністрація України
§ 7. Органи юстиції
§ 8. Вища рада юстиції
§ 9. Правоохоронні органи України
§ 10. Прокуратура України
§ 11. Органи внутрішніх справ
§ 12. Служба безпеки України
§ 13. Податкова міліція
§ 14. Митні органи
§ 15. Адвокатура України
§ 16. Нотаріат

РОЗДІЛ 13. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Основи кримінально-процесуального права
§ 2. Основи цивільного процесуального права
§ 3. Основи господарського процесуального права

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Рекомендуемые книги

Купить Казкотерапія : Подорож листочка

Казкотерапія : Подорож листочка

Наталія Чуб

145 грн
Купить Класична листівка «До зустрiчi з тобою життя було порожнiм»

Класична листівка «До зустрiчi з тобою життя було порожнiм»

15 грн
Купить А тому ли я дала? Когда хотелось счастья, а получилось как всегда

А тому ли я дала? Когда хотелось счастья, а получилось как всегда

Ника Набокова

255 грн
Купить Игры шахматного королевства

Игры шахматного королевства

Барташников А.

220 грн
Купить Адвокатський іспит: підготовчий курс

Адвокатський іспит: підготовчий курс

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С.

265 грн
Купить Хочу все знати

Хочу все знати

210 грн
Купить The Hound of tha Baskervilles / Собака Баскервілів. Рівень «Intermediate»

The Hound of tha Baskervilles / Собака Баскервілів. Рівень «Intermediate»

Артур Конан Дойль

54 грн
Купить Управление гневом

Управление гневом

Дэн Дубравин

330 грн
Купить Энциклопедия Компьютеры, сети, Интернет

Энциклопедия Компьютеры, сети, Интернет

Новиков Ю., Новиков Д. Че

27 грн
Купить Я — легенда

Я — легенда

Ричард Матесон

180 грн
Купить Управлінський облік: Підручник

Управлінський облік: Підручник

Голов С.Ф.

290 грн
Купить Ладоньки. Серія Оченята

Ладоньки. Серія Оченята

45 грн
Купить Клиенты на всю жизнь

Клиенты на всю жизнь

Карл Сьюэлл, Пол Браун

395 грн
Купить Тінь вітру

Тінь вітру

Карлос Руис Сафон

165 грн
Купить The Little Mermaid / Русалонька. Рівень «Starter»

The Little Mermaid / Русалонька. Рівень «Starter»

Ханс Кристиан Андерсен

25 грн
Купить Фломастери Centropen, набір 18 шт.

Фломастери Centropen, набір 18 шт.

84 грн
Купить Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи. Оновлене видання

Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи. Оновлене видання

Любомир Остапів

260 грн
Купить Крепостная. Без права на любовь

Крепостная. Без права на любовь

150 грн
Купить NoSQL: методология разработки нереляционных баз данных

NoSQL: методология разработки нереляционных баз данных

Мартин Фаулер, Прамодкумар Дж. Садаладж

810 грн
Купить Все расследования отца Брауна

Все расследования отца Брауна

Гилберт Кит Честертон

260 грн
Купить Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией

Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией

Джек Стэк, Бо Бёрлингем

235 грн
Купить Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа

Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа

Памела Друкерман

215 грн
Купить История Киева.Киев имперский

История Киева.Киев имперский

Виктор Киркевич

210 грн
Купить Masha and the Bears / Маша і ведмеді. Рівень «Starter»

Masha and the Bears / Маша і ведмеді. Рівень «Starter»

25 грн
Купить Си на примерах. Практика. практика и только практика

Си на примерах. Практика. практика и только практика

Дмитрий Кольцов

325 грн
Купить Тирания тревоги: Как избавиться от тревожности и беспокойства

Тирания тревоги: Как избавиться от тревожности и беспокойства

Анна Погребняк

330 грн
Купить Курс элементарной кулинарии. Готовим уверенно

Курс элементарной кулинарии. Готовим уверенно

Гордон Рамзи

520 грн
Купить Кинь виклик старості. Як у 60 виглядати на 30 і почуватися на 18

Кинь виклик старості. Як у 60 виглядати на 30 і почуватися на 18

Елізабет Блекберн, Елісса Епел

290 грн
Купить Алгебра. Естественная наука в комиксах

Алгебра. Естественная наука в комиксах

Ларри Гоник

210 грн
Купить Наші Котики. Бліндаж

Наші Котики. Бліндаж

Володимир Тихий, Валерій Пузік

110 грн
Купить Баловать нельзя контролировать: Как воспитать счастливого ребенка

Баловать нельзя контролировать: Как воспитать счастливого ребенка

Робин Берман

295 грн
Купить Слушай свое тело - твоего лучшего друга

Слушай свое тело - твоего лучшего друга

Лиз Бурбо

125 грн
Купить Менеджмент у стилі «Манчестер Юнайтед». Як стати чемпіоном

Менеджмент у стилі «Манчестер Юнайтед». Як стати чемпіоном

Алекс Фергюсон, Майкл Мориц

225 грн
Купить Скретч постер «100 больших и очень больших дел LIFE edition» (тубус)

Скретч постер «100 больших и очень больших дел LIFE edition» (тубус)

450 грн
Купить Розвивай свій мозок

Розвивай свій мозок

Джо Диспенза

260 грн
Купить Українське цивільне право. Право власності. Підручник.

Українське цивільне право. Право власності. Підручник.

Ромовська З.В.

68 грн
Купить Язык T-SQL для Microsoft SQL Server за 10 минут

Язык T-SQL для Microsoft SQL Server за 10 минут

Бен Форта

420 грн
Купить Прогулка по Закарпатью

Прогулка по Закарпатью

195 грн
Купить Танцующая с лошадьми

Танцующая с лошадьми

Джоджо Мойес

130 грн
Купить После — долго и счастливо (#4)

После — долго и счастливо (#4)

Анна Тодд

260 грн

Книги из категории "Право. Юридическая литература"

Купить Дорожні знаки. Курс підготовки водія

Дорожні знаки. Курс підготовки водія

Зиновий Дерех, Юрий Заворицкий

46 грн
Купить Социальное  обеспечение граждан.

Социальное обеспечение граждан.

Васильева Ирина

36 грн
18 грн
Купить Коментар до конституційних змін.  Навчальний посібник

Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник

Рудик П.А.

Нет в наличии
Купить Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник

Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник

Еннан Р.Є.

255 грн
Купить Адвокатський іспит: підготовчий курс

Адвокатський іспит: підготовчий курс

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С.

265 грн
Купить Кодекс України про адміністративні правопорушення на 22.02.2021 (станом на 15.12.2020)

Кодекс України про адміністративні правопорушення на 22.02.2021 (станом на 15.12.2020)

96 грн
Купить Кваліфікаційний адвокатський іспит: Навчально-практичний посібник

Кваліфікаційний адвокатський іспит: Навчально-практичний посібник

Вереша Р.В., Павленчик М.В.

265 грн
Купить Анатомия преступления: Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК

Анатомия преступления: Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК

Вэл Макдермид

315 грн
Купить Кваліфікаційне іспит суддів: Навчально-практичний посібник

Кваліфікаційне іспит суддів: Навчально-практичний посібник

Вереша Р.В

305 грн
Купить Анонимный трудоголик

Анонимный трудоголик

Лукас О.

125 грн
63 грн
Купить Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України. Монографія

Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України. Монографія

Правдюк В.М.

225 грн
203 грн
Купить Тематические вопросы для проверки знаний ПДД

Тематические вопросы для проверки знаний ПДД

Зиновий Дерех, Юрий Заворицкий

145 грн
Купить Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики

32 грн
Купить Теорія міжнародної економічної політики

Теорія міжнародної економічної політики

Філіпенко

60 грн
57 грн
Купить Конституція України. Офіційне видання (твер.)

Конституція України. Офіційне видання (твер.)

84 грн
Купить Закон України Про запобігання корупції на 16.02.2021  (зі змінами на 15.12.2020)

Закон України Про запобігання корупції на 16.02.2021 (зі змінами на 15.12.2020)

54 грн
Купить Правовая статистика. Учебное пособие

Правовая статистика. Учебное пособие

Непран А.В.

66 грн
33 грн
Купить Конституція України. на 01.10.2020 (зменшений формат). Оновлена редакція

Конституція України. на 01.10.2020 (зменшений формат). Оновлена редакція

21 грн
Купить Статути збройних сил України. Збірник законів на 11.02.2021(зі змінами від 04.06.2020)

Статути збройних сил України. Збірник законів на 11.02.2021(зі змінами від 04.06.2020)

147 грн
Купить Нотаріат в Україні. Навчальний посібник

Нотаріат в Україні. Навчальний посібник

Нікітін Ю.В., Бичкова С.С

295 грн

Цитаты пользователей

Всего цитат
0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Отзывы

Отзывы
0 рецензий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Все права защищены © 2003-2021 Bookzone.com.ua              Условия использования | Политика конфиденциальности
Интеграция сайта с 1С: ©SUPC