Корзина
0
Корзина
0
Добавьте в корзину товаров ещё на 900 гривен, чтобы БЕСПЛАТНО получить товар по Украине до отделения Новой почты.

Ваша корзина пустая

Меню
Гуманитарные науки для ВУЗов
Купить Філософія. Підручник

Філософія. Підручник

У другому виданні підручника на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.

Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, короткий словник філософських термінів.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ до філософії.
Сутність філософії та її роль у суспільстві.
Світогляд, його структура і функції.
Типи світоглядів.
Поняття «філософія».
Предмет філософії.
Соціальні умови формування філософії.
Духовні джерела філософії.
Філософські проблеми та дисципліни.
Специфіка філософського знання.
Філософські методи.
Функції філософії.
Історичні типи філософії.
Методологічні проблеми історії філософії.
Предмет історії філософії. Історія філософії і філософія історії.
Методи історико-філософського аналізу.
Західна та східна моделі (парадигми) філософії.
Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції.
Давньоіндійська філософія.
Давня китайська філософія.
Філософія Давньої Греції.
Філософія Середньовіччя та Відродження.
Філософія Середньовіччя.
Патристика.
Схоластика.
Філософія епохи Відродження.
Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.).
Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії.
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу.
Емпіризм.
Англійська філософія XVII—XVIII ст.
Раціоналізм.
Філософія Просвітництва.
Німецька класична філософія.
Критична філософія І. Канта.
Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте.
Об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.
Філософія Л. Фейєрбаха.
Філософія марксизму.
Сучасна світова філософія.
Позитивізм.
Історична школа філософії науки.
Ірраціоналізм у сучасній філософії.
«Філософія життя».
Прагматизм.
Феноменологія.
Екзистенційна філософія.
Українська філософія.
Дохристиянські витоки української філософії.
Філософська думка часів Київської Русі.
Філософія українського Відродження та бароко.
Філософія Г. Сковороди.
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні.
Філософія української національної ідеї.
Філософське розуміння світу Філософське вчення про буття (онтологія).
Проблема буття у філософії.
Вчення про світ.
Підстави існування світу.
Сфери буття світу.
Категорії як структури буття.
Філософія пізнання (гносеологія).
Пізнання як предмет філософського аналізу.
Сутність пізнання у філософській традиції.
Чуттєве та раціональне в пізнанні.
Методологія наукового пізнання.
Свідомість. Поняття «свідомість».
Проблема свідомості в історії філософії.
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла.
Виникнення свідомості.
Ознаки (властивості) свідомості та її структура.
Філософія людини Філософська антропологія.
Релігійно-міфологічна антропософія.
Натуралістична (наукова) антропософія.
Філософські проблеми антропогенезу.
Біологічне і соціальне в людині.
Біологія і культура в генезисі людини
Сфери буття людини. Філософія культури.
Поняття культури та її сутнісні начала.
Атрибутивні ознаки і властивості культури.
Генеза теорії культури.
Проблема кризи сучасної культури.
Філософія релігії.
Поняття і проблемна сфера філософії релігії.
Поняття феномена релігії.
Філософські концепції природи релігії.
Основні елементи та структура релігії.
Буття Бога у філософській інтерпретації.
Філософія і суспільство
Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства).
Природа суспільства у філософській традиції.
Онтологія соціального.
Форми організації суспільного буття.
Малі та середні соціальні групи.
Великі соціальні групи як основні суб’єкти суспільного розвитку (класи, нації).
Філософія історії: поняття і предмет. Лінійна філософія історії. Нелінійна філософія історії.
Філософія права: поняття і предмет вивчення. Сутність права.
Право і закон. Людина і право. Правова держава.
Громадянське суспільство.
Філософія техніки.
Техніка та історія людства.
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.
Техніка як філософське поняття.
Головні проблеми досліджень у філософії техніки.
Проблема оцінки техніки.
Найвидатніші філософи світу і України Короткий словник філософських термінів
60
Нет в наличии

Філософія. Підручник

Купить Філософія. Підручник
Артикул : 30733
Издательство : Академвидав
Автор : Причепій Є.М.
Язык : Украинский
ISBN13 : 978-966-8226-85-4
Формат : 84x108/32
EAN13 : 9789668226854
Страниц : 592
Год издания : 2009
Тип переплета : Твердый
Нет в наличии

Описание

У другому виданні підручника на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.

Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, короткий словник філософських термінів.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ до філософії.
Сутність філософії та її роль у суспільстві.
Світогляд, його структура і функції.
Типи світоглядів.
Поняття «філософія».
Предмет філософії.
Соціальні умови формування філософії.
Духовні джерела філософії.
Філософські проблеми та дисципліни.
Специфіка філософського знання.
Філософські методи.
Функції філософії.
Історичні типи філософії.
Методологічні проблеми історії філософії.
Предмет історії філософії. Історія філософії і філософія історії.
Методи історико-філософського аналізу.
Західна та східна моделі (парадигми) філософії.
Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції.
Давньоіндійська філософія.
Давня китайська філософія.
Філософія Давньої Греції.
Філософія Середньовіччя та Відродження.
Філософія Середньовіччя.
Патристика.
Схоластика.
Філософія епохи Відродження.
Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.).
Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії.
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу.
Емпіризм.
Англійська філософія XVII—XVIII ст.
Раціоналізм.
Філософія Просвітництва.
Німецька класична філософія.
Критична філософія І. Канта.
Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте.
Об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.
Філософія Л. Фейєрбаха.
Філософія марксизму.
Сучасна світова філософія.
Позитивізм.
Історична школа філософії науки.
Ірраціоналізм у сучасній філософії.
«Філософія життя».
Прагматизм.
Феноменологія.
Екзистенційна філософія.
Українська філософія.
Дохристиянські витоки української філософії.
Філософська думка часів Київської Русі.
Філософія українського Відродження та бароко.
Філософія Г. Сковороди.
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні.
Філософія української національної ідеї.
Філософське розуміння світу Філософське вчення про буття (онтологія).
Проблема буття у філософії.
Вчення про світ.
Підстави існування світу.
Сфери буття світу.
Категорії як структури буття.
Філософія пізнання (гносеологія).
Пізнання як предмет філософського аналізу.
Сутність пізнання у філософській традиції.
Чуттєве та раціональне в пізнанні.
Методологія наукового пізнання.
Свідомість. Поняття «свідомість».
Проблема свідомості в історії філософії.
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла.
Виникнення свідомості.
Ознаки (властивості) свідомості та її структура.
Філософія людини Філософська антропологія.
Релігійно-міфологічна антропософія.
Натуралістична (наукова) антропософія.
Філософські проблеми антропогенезу.
Біологічне і соціальне в людині.
Біологія і культура в генезисі людини
Сфери буття людини. Філософія культури.
Поняття культури та її сутнісні начала.
Атрибутивні ознаки і властивості культури.
Генеза теорії культури.
Проблема кризи сучасної культури.
Філософія релігії.
Поняття і проблемна сфера філософії релігії.
Поняття феномена релігії.
Філософські концепції природи релігії.
Основні елементи та структура релігії.
Буття Бога у філософській інтерпретації.
Філософія і суспільство
Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства).
Природа суспільства у філософській традиції.
Онтологія соціального.
Форми організації суспільного буття.
Малі та середні соціальні групи.
Великі соціальні групи як основні суб’єкти суспільного розвитку (класи, нації).
Філософія історії: поняття і предмет. Лінійна філософія історії. Нелінійна філософія історії.
Філософія права: поняття і предмет вивчення. Сутність права.
Право і закон. Людина і право. Правова держава.
Громадянське суспільство.
Філософія техніки.
Техніка та історія людства.
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.
Техніка як філософське поняття.
Головні проблеми досліджень у філософії техніки.
Проблема оцінки техніки.
Найвидатніші філософи світу і України Короткий словник філософських термінів

Рекомендуемые книги

Купить Закладка Work Dream Never

Закладка Work Dream Never

15 грн
Купить Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод и алгоритмы

Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод и алгоритмы

Кэмерон Дэвидсон-Пайлон

840 грн
Купить Jo's Boys

Jo's Boys

Луиза Мэй Олкотт

76 грн
Купить Лисичка-сестричка і сірий вовк. Серія Оченята

Лисичка-сестричка і сірий вовк. Серія Оченята

45 грн
Купить Маршал Жуков

Маршал Жуков

Ушаков В.Н.

18 грн
Купить Управление маркетингом: опыт и проблемы. Вып.2 Инструменты рекламы

Управление маркетингом: опыт и проблемы. Вып.2 Инструменты рекламы

Белл Д.

48 грн
Купить Новые сказки волшебного леса

Новые сказки волшебного леса

Валько

220 грн
Купить Фломастери Centropen, набір 24 шт.

Фломастери Centropen, набір 24 шт.

115 грн
Купить Настольная игра Крокодил

Настольная игра Крокодил

125 грн
Купить Ukrainian women's magic traditions (Чарівні традиції українок)

Ukrainian women's magic traditions (Чарівні традиції українок)

Lada Luzina

175 грн
Купить Школьные подружки. Супернаклейки

Школьные подружки. Супернаклейки

Фиона Уотт

155 грн
Купить Велика дитяча енциклопедія

Велика дитяча енциклопедія

420 грн
Купить Мы живые

Мы живые

Айн Рэнд

315 грн
Купить Тень горы. Шантарам-2.  (черное оформление)

Тень горы. Шантарам-2. (черное оформление)

Грегори Дэвид Робертс

295 грн
Купить Тирания тревоги: Как избавиться от тревожности и беспокойства

Тирания тревоги: Как избавиться от тревожности и беспокойства

Анна Погребняк

330 грн
Купить Aesop`s fables (Езопові байки)

Aesop`s fables (Езопові байки)

Вікторія Росі

54 грн
Купить От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

Сергей Ястребов

420 грн
Купить Друга епоха машин: робота, прогрес та процвітання в часи високих технологій

Друга епоха машин: робота, прогрес та процвітання в часи високих технологій

Эрик Бриньолфссон, Эндрю Макафи

266 грн
Купить Язык программирования C# 7 и платформы .NET и  .NET Core, том 1

Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core, том 1

Эндрю Троелсен, Филипп Джепикс

720 грн
Купить Detective Stories / Детективні оповідання. Рівень «Intermediate»

Detective Stories / Детективні оповідання. Рівень «Intermediate»

49 грн
Купить Следуй за мечтой. Как сменить профессию и найти дело по душе

Следуй за мечтой. Как сменить профессию и найти дело по душе

Александра Кримкова

375 грн
Купить Стихи

Стихи

Самуил Маршак

94 грн
Купить Мышление будущего: Пять стратегий, ведущих к успеху в жизни

Мышление будущего: Пять стратегий, ведущих к успеху в жизни

Говард Гарднер

115 грн
Купить Нейронные сети. Краткий справочник

Нейронные сети. Краткий справочник

Роберт Каллан

330 грн
Купить Ресурсы Windows® 7 (+ CD)

Ресурсы Windows® 7 (+ CD)

Таллоч М.

407 грн
Купить 642 стильные идеи, что нарисовать

642 стильные идеи, что нарисовать

330 грн
Купить Зов Кукушки. Книга 1

Зов Кукушки. Книга 1

Роберт Гэлбрейт

78 грн
Купить Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя?

Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя?

Патрик Ренвуазе, Кристоф Морен

355 грн
Купить Фарби акварель «Класичні»,10 кольорів Гамма

Фарби акварель «Класичні»,10 кольорів Гамма

35 грн
Купить Фарби акварель «Бджілка» 8 кольорів Гамма

Фарби акварель «Бджілка» 8 кольорів Гамма

35 грн
Купить Прямой и интерактивный маркетинг

Прямой и интерактивный маркетинг

Мерлин Стоун, Элисон Бонд

32 грн
Купить Свинка Пеппа. Пишемо цифри. Пиши і стирай

Свинка Пеппа. Пишемо цифри. Пиши і стирай

145 грн
Купить Вхідний маркетинг

Вхідний маркетинг

Браян Гелліген

280 грн
Купить The Martian Chronicles = Марсианские хроники

The Martian Chronicles = Марсианские хроники

Рэй Брэдбери

120 грн
Купить Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов

Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов

Мурат Тургунов

260 грн
Купить Моя бабуся просить їй вибачити

Моя бабуся просить їй вибачити

Фредрик Бакман

235 грн
Купить Продающий Инстаграм. Инструкция по применению на 21 день

Продающий Инстаграм. Инструкция по применению на 21 день

Арипине

137 грн
Купить Minecraft для початківців

Minecraft для початківців

Стефані Мілтон

260 грн
Купить Энциклопедия Почемучки (нов обл)

Энциклопедия Почемучки (нов обл)

О. Скоробогатская

190 грн
Купить Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем

Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем

Марк Мэнсон

215 грн

Книги из категории "Учебная литература"

Купить Интеллектуальные игры в информатике

Интеллектуальные игры в информатике

Дмитрий Златопольский

89 грн
45 грн
Купить Информационные системы и технологии в экономике

Информационные системы и технологии в экономике

Брусакова И. А., Чертовск

230 грн
115 грн
Купить Последнее изобретение человечества. Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens

Последнее изобретение человечества. Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens

Джеймс Баррат

120 грн
Купить Корпоративний менеджмент. Учебное пособие

Корпоративний менеджмент. Учебное пособие

Рудінська О.В., Яроміч С.

78 грн
39 грн
Купить Основы международной экономической деятельности. Учебное пособие

Основы международной экономической деятельности. Учебное пособие

Новицкий В.Е., Михайловская О.В.

144 грн
72 грн
Купить Інформатика: 7-11 класи. Вид.2, доп. Навчальний посiбник

Інформатика: 7-11 класи. Вид.2, доп. Навчальний посiбник

Гаевський А.Ю.

40 грн
20 грн
Купить Лірика Лесі Українки. Діалог з європейською культурою

Лірика Лесі Українки. Діалог з європейською культурою

Ведель Е.

36 грн
33 грн
Купить Исчезающая ложка или Удивительные истории из жизни периодической таблицы Менделеева

Исчезающая ложка или Удивительные истории из жизни периодической таблицы Менделеева

Сэм Кин

305 грн
Купить Как правильно оформить учетную политику организации

Как правильно оформить учетную политику организации

Климов

22 грн
11 грн
Купить Предоставление электронных услуг: руководство для публичных библиотек и центров обучения.

Предоставление электронных услуг: руководство для публичных библиотек и центров обучения.

МакМенеми Д., Поултер А.,

470 грн
235 грн
Купить Українське ділове мовлення. Навчальний посібник

Українське ділове мовлення. Навчальний посібник

Шевчук С.В.

105 грн
Купить Хімія на пальцях

Хімія на пальцях

Андрей Шляхов

200 грн
140 грн
Купить Школа дизайна: макет. Практическое руководство для студентов и дизайнеров

Школа дизайна: макет. Практическое руководство для студентов и дизайнеров

Ричард Пулин

624 грн
Купить Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Чернявський А.

82 грн
41 грн
Купить Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

Гонка за Нобелем. История о космологии, амбициях и высшей научной награде

Брайан Китинг

318 грн
255 грн
Купить Основы медицинской информатики. Учебник

Основы медицинской информатики. Учебник

Королюк И.П.

70 грн
35 грн
Купить Математические головоломки профессора Стюарта

Математические головоломки профессора Стюарта

Иэн Стюарт

350 грн
Купить Практикум з менеджменту ч.2

Практикум з менеджменту ч.2

Баєва О.

33 грн
32 грн
Купить Google Apps для образования

Google Apps для образования

Ярмахов Борис, Рождественская Людмила

194 грн
97 грн
Купить Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Докієнко Л., Клименко В.,

67 грн
64 грн

Цитаты пользователей

Всего цитат
0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Отзывы

Отзывы
0 рецензий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Все права защищены © 2003-2021 Bookzone.com.ua              Условия использования | Политика конфиденциальности
Интеграция сайта с 1С: ©SUPC